Ana içeriğe geç
DOKTORA BAŞVURUSU

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Lütfen başvurmak istediğiniz Enstitü Programını seçiniz

KİŞİSEL BİLGİLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
0
0
MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE BİLGİLERİ
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK LİSANS BİLGİLERİ
ALES BİLGİLERİ
EK BELGELER

Başvurunuz hakkında 2 hafta içinde herhangi bir bilgi alamazsanız, lütfen spam / önemsiz postalarınızı kontrol ettikten sonra üniversitemize başvurun.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Lisans Derecesiyle Başvuracaklarda İstenilen Belgeler
1. İnternet üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı
2. Lisans Diploması veya mezuniyet belgesi. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) (diploma yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış ise diploma ile beraber diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi).
3. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80.00 puan aldığına ilişkin ALES sonuç belgesi . (5 yılı geçmeyen ALES belgesi kabul edilecektir.).
4. ALES belgesi yok ise ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) vb. sınavlardan eşdeğer bir puan aldığına ilişkin sonuç belgesi.
5. Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 puan yada muadili bir puan aldığına ilişkin lisans not çizelgesi. ( aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi).
6. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınav belgesi .(YDS 55.00,ÜDS 55.00, KPDS 55.00 vb.)
7. Nüfus cüzdan fotokopisi .
8. 2 adet fotoğraf.
9. Erkek öğrenci adayları için askerlik durum beyanı belgesi..

Yüksek Lisans Derecesiyle Başvuracaklarda İstenilen Belgeler
1. İnternet üzerinden doldurulan başvuru formunun çıktısı.
2. Tezli Yüksek Lisans Diploması veya mezuniyet belgesi. (aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi) (diploma yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınmış ise diploma ile beraber diplomanın YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi).
3. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55.00 puan aldığına ilişkin ALES sonuç belgesi. (5 yılı geçmeyen ALES belgesi kabul edilecektir.).
4. ALES belgesi yok ise ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) vb. sınavlardan eşdeğer bir puan aldığına ilişkin sonuç belgesi.
5. Lisans ve yüksek lisans not çizelgeleri. ( aslı ve fotokopisi veya onaylı fotokopisi).
6. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınav belgesi .(YDS 55.00,ÜDS 55.00, KPDS 55.00 vb.).
7. Nüfus cüzdan fotokopisi.
8. 2 adet fotoğraf.
9. Erkek öğrenci adayları için askerlik durum belgesi .

NOT :

06 Şubat 2013 tarihinden sonra herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kaydolup, bu programdan mezun olanlar yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuru yapamazlar.

Başvurunuzun geçerli olabilmesi için gerekli evraklarınızı lütfen okunaklı ve PDF olarak yükleyiniz (Transkript, ALES vb.).
Kesin kayıt hakkı kazandığınız taktirde ilanda belirtilen kesin kayıt tarihlerine dikkat ediniz. Bu tarihler dışında kesin kayıt yapılamayacaktır.
(Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar web sayfasında duyurulacaktır. Sonuçlar da web sayfamızda duyurulacaktır olup, sonuçların açıklanma tarihi ile kesin kayıt tarihleri ilanımızda verilmiştir.)